Gijsbert Kastelein
(Kinder)fysiotherapeut

Gijsbert Kastelein
(Kinder)fysiotherapeut

Fysiotherapie

Bij Hennekes Fysiotherapie werken uitsluitend Register Fysiotherapeuten en een aantal Fysiotherapeuten met een erkende master specialisatie. Door de verplichte bijscholing van onze fysiotherapeuten zijn zij altijd up to date met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.
De fysiotherapeut luistert naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Hij kijkt samen met u naar uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zo haalt u uit het leven wat erin zit.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie.

De therapie zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De kinderfysiotherapeut zal de oefentherapie aanpassen op het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving.

Indien de situatie hierom vraagt kan de therapie ook aan huis plaats vinden. Om de vraagstelling c.q. indicatiestelling van kind en ouders optimaal in kaart te kunnen brengen zijn voor intake, observatie, onderzoek en het gesprek met de ouders vaak meerdere afspraken nodig.

 • Een motorische ontwikkelingsachterstand
 • A-symmetrie van de zuigeling of aanwezige voorkeurshouding
 • Billenschuivers i.p.v kruipen
 • Neurologische aandoeningen (cerebrale parese en spina bifida)
 • Pre-dysmature kinderen (vroeggeboorte)
 • Plexus brachialis laesie door de bevalling (beknelling zenuwstreng)

Voor baby’s en peuters waarbij de volgende klachten zijn geconstateerd:

 • Een motorische of mentale ontwikkelingsachterstand
 • Een afwijkend looppatroon
 • Aanwezige houdingsproblemen
 • Neurologische aandoeningen (cerebrale parese of spina bifida)
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische aandoeningen (bv aangeboren voetstand afwijkingen)
 • Aangeboren aandoeningen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma

Voor het jonge kind waarbij de volgende klachten zijn geconstateerd:

 • Een motorische of mentale ontwikkelingsachterstand
 • DCD (Developmental Coördiation Disorder)
 • Neurologische aandoeningen (cerebrale parese en spina bifida)
 • Hersenletsel als gevolg van een ongeval
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Jeugdreuma

Voor het oudere kind waarbij de volgende afwijkingen zijn geconstateerd:

Sensorische informatieverwerking
De kinderfysiotherapeut behandeld kinderen met problemen in de prikkelverwerking. Bij sensorische informatieverwerkingsprobleem heeft het kind moeite om de prikkels op de juiste manier te verwerken. Dit kan voor problemen zorgen zoals lage concentratie, druk gedrag of ongepast gedrag. De kinderfysiotherapeut kan u hierin begeleiden.

Vergoeding
U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist naar de kinderfysiotherapeut.

Fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan. Bij kinderen zal het hier veelal gaan om motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel.

De overige vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Kijkt u goed uw polis na. Let op: behandelingen die u elders heeft genoten tellen ook mee.