Arno Timmer
Ergotherapeut

Arno Timmer
Ergotherapeut

Voor wie is ergotherapie?

De ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ergotherapeuten begeleiden kinderen, volwassenen en ouderen.

Kinderen

Ergotherapie wordt ingezet bij kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. De ergotherapeut komt thuis, op school of op de praktijk en kijkt mee tijdens het werken/spelen. Ergotherapeuten zijn deskundig in het analyseren van problemen en in het vinden van oplossingen samen met het kind en zijn omgeving. Het doel van deze ergotherapie behandeling is dat het kind zijn dagelijkse activiteiten zo goed en zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Lees hier verder voor veelvoorkomende problemen waarvoor kinderen naar de ergotherapeut kunnen gaan.

Volwassenen

Ergotherapeuten ondersteunen volwassenen bij problemen met betrekking tot arbeid, gezondheid en re-integratie in leven en werk. Het doel van deze begeleiding is dat zij weer kunnen doen wat voor hen belangrijk is. Ergotherapeuten helpen bij het nemen van regie, het vergroten van veerkracht en helpen bij het wegnemen van beperkingen. Lees hier verder over veelvoorkomende problemen waarvoor een volwassene naar de ergotherapeut kan gaan.

Ouderen met dementie

Dementie veroorzaakt problemen in het geheugen, gedrag, verlies van initiatief, verlies van onafhankelijk functioneren in dagelijkse activiteiten en deelname aan sociale activiteiten. Deze problemen zorgen voor vermindering van kwaliteit van leven. EDOMAH geschoolde ergotherapeuten kunnen helpen bij deze moeilijkheden in het dagelijks leven. Hieruit blijkt dat er nog heel veel mogelijk is om de vaardigheden van de cliƫnt en die van de mantelzorger bij het uitvoeren van dagelijkse, betekenisvolle en (zelf)zorg activiteiten te vergroten en de onderlinge relatie te verbeteren. Hierdoor kunnen mensen met dementie langer prettig thuis blijven wonen en de mantelzorger minder zal belasten. Lees hier verder over veelvoorkomende problemen waarvoor ouderen naar de ergotherapeut kunnen gaan.

Ergotherapie kan worden ingezet bij:

 • Dementie
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Chronische pijn
 • Spierziekten
 • Neurologische aandoeningen

 • Handletsels
 • Reuma
 • Verstandelijke beperking
 • Psychiatrische aandoeningen
 • Ouderdomsklachten
 • Burn-out / depressie
 • Vertraagde ontwikkeling bij kinderen

Ergotherapie adviseert bij:

 • Spierziekten
 • Neurologische aandoeningen
 • Handletsels
 • Reuma
 • Verstandelijke beperking

Aandachtsgebieden werkvelden:

 • Revalidatie
 • Kind & jeugd
 • GGZ
 • Ouderen (verpleeghuizen)
 • WMO gemeenten
 • Verstandelijk gehandicapten

Vergoedingen

Ergotherapie wordt door de zorgverzekering vergoed vanuit het basispakket. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Dit gaat wel van het eigen risico af. Mocht er meer ergotherapie nodig zijn kunt u controleren of u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Kijkt u goed uw polis na. Let op: behandelingen die u elders heeft genoten tellen ook mee.