Veel voorkomende problemen waarvoor een ouderen naar de ergotherapeut kunnen gaan:

Ergotherapie ouderen EDOMAH
 • Fysieke problemen:

  • Artritis en gewrichtsproblemen: Beheer van pijn, stijfheid en functionele beperkingen veroorzaakt door osteoartritis, reumatoïde artritis, en andere gewrichtsaandoeningen.
  • Mobiliteitsproblemen: Moeilijkheden met lopen, evenwicht en coördinatie, vaak als gevolg van spierzwakte, valincidenten of neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson.
  • Valpreventie: Revalidatie en preventieve maatregelen om het risico op toekomstige vallen te verminderen.
 • Neurologische problemen:

  • Beroerte: Revalidatie om verloren gegane functies te herstellen, zoals beweging, en alledaagse vaardigheden.
  • Dementie (EDOMAH): Ondersteuning van de manterlzorger en de client bij het omgaan met geheugenverlies, gedragsveranderingen en het behouden van zelfredzaamheid.
 • Cognitieve problemen:

  • Geheugenverlies: Problemen met het onthouden van informatie, oriëntatie in tijd en ruimte, en het uitvoeren van dagelijkse taken.
  • Probleemoplossing en planning: Moeilijkheden met het organiseren, plannen en uitvoeren van dagelijkse activiteiten, vaak als gevolg van cognitieve achteruitgang.
 • Psychosociale problemen:

  • Sociale isolatie: Problemen met sociale interactie en deelname aan sociale activiteiten, wat kan leiden tot eenzaamheid en verminderd welzijn.
 • ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven):

  • Zelfverzorging: Problemen met basisactiviteiten zoals wassen, aankleden, en voeding.
  • Huishoudelijke taken: Moeilijkheden met huishoudelijke taken zoals koken, schoonmaken en boodschappen doen.
  • Instrumentele ADL (IADL): Problemen met meer complexe taken zoals financiële administratie, medicatiebeheer, elektrische apparaten en vervoer.
 • Re-integratie en maatschappelijke participatie:

  • Werkhervatting en vrijwilligerswerk: Ondersteuning bij het voortzetten van werk of vrijwilligersactiviteiten, aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de oudere.
  • Recreatieve en sociale activiteiten: Bevordering van deelname aan recreatieve en sociale activiteiten om de kwaliteit van leven te verbeteren.
 • Huisaanpassingen en hulpmiddelen:

  • Veiligheid in huis: Aanpassingen in de woning om de veiligheid en toegankelijkheid te verbeteren, zoals het installeren van grijpstangen, trapliften en antislipmatten.
  • Gebruik van hulpmiddelen: Aanleren van het gebruik van hulpmiddelen zoals wandelstokken, rollators, en aangepaste keukengerei.

De ergotherapeut werkt samen met de volwassene, mantelzorgers en zijn/haar systeem om een individueel behandelplan te maken dat zich richt op de specifieke behoeften en doelen van de cliënt.