Veel voorkomende problemen waarvoor kinderen naar de ergotherapeut kunnen gaan:

Ergotherapie kinderen Schrijven
 • Motorische problemen
  Fijne motoriek: Problemen met het gebruik van de handen en vingers voor taken zoals schrijven, knippen, of knopen dichtmaken.

 • Zintuiglijke problemen:
  Sensorische verwerking – moeite met het verwerken en reageren op zintuiglijke prikkels zoals geluid, licht, aanraking, of beweging. Dit kan zich uiten in overprikkeling
 • Cognitieve problemen

  • Concentratie en aandacht: Moeite met focus en concentratie, wat invloed kan hebben op leren en schoolprestaties.
  • Probleemoplossing: Moeilijkheden met het plannen en uitvoeren van taken, en met het bedenken van oplossingen voor problemen.
 • ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven):

  • Zelfverzorging: Problemen met basisvaardigheden zoals aankleden en eten.
  • Zelfstandigheid: Moeilijkheden met het uitvoeren van alledaagse taken zonder hulp, zoals zelfstandig spelen of naar school gaan.
 • Schrijfproblemen:

  • Handschrift: Problemen met het leren en verbeteren van het handschrift, inclusief lettervorming, leesbaarheid, en schrijfsnelheid.
  • Schrijfhouding en penhantering: Problemen met het correct vasthouden van een pen of het aannemen van een goede schrijfhouding.
 • Ontwikkelingsstoornissen:

  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS): Kinderen met autisme kunnen baat hebben bij ergotherapie voor het verbeteren van sociale vaardigheden, communicatie, en dagelijkse routines.
  • ADHD: Kinderen met ADHD kunnen geholpen worden met concentratie, organisatie, en het reguleren van hun energie en impulsen.
 • Post-trauma of ziekte:

  • Herstel na ziekte of blessure: Kinderen die herstellen van een ziekte, letsel, of medische ingreep kunnen baat hebben bij ergotherapie om hun functionaliteit en onafhankelijkheid terug te krijgen.
  • Chronische aandoeningen: Kinderen met chronische aandoeningen zoals spierdystrofie, of reuma kunnen ondersteuning nodig hebben om hun dagelijks functioneren te optimaliseren.

De ergotherapeut werkt samen met het kind, de ouders, en eventueel de school om een behandelplan op maat te maken dat zich richt op de specifieke behoeften en doelen van het kind.